Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach

Polska Szkoła Jana Pawła II w Lemont i Romeoville

 

Współpraca szkół

W kwietniu 2010 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach nawiązał współpracę z Polską Szkołą Jana Pawła II w Lemont i Romeoville w Stanach Zjednoczonych.

Celem współpracy jest rozwijanie wiedzy na temat kultury, sztuki, nauki, tradycji i zwyczajów charakterystycznych dla regionów w których znajdują się partnerskie szkoły.
Ważnym elementem współpracy jest  wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych  wśród nauczycieli obu  szkół.

Ponieważ współpraca szkół rozpoczęła się w okresie wielkanocnym obie szkoły zapoczątkowały współpracę wymianą pocztówek świątecznych wykonanych przez uczniów.

Obecnie uczniowie obu szkół zbierają materiały przedstawiające kraj, region i miasto z którego pochodzą.